แพคเกจ SMS ของเรา

จัดเต็มด้วย Feature ที่ตอบสนองความต้องการระดับธุรกิจ
พร้อมรายงานเชิงลึกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตลาดผ่าน SMS BULK

START
900 บาท
0.45 บาทต่อข้อความ
✅ 2,000 ข้อความ
✅ 1 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 1 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
ยอดนิยม!
Basic
2,000 บาท
0.40 บาทต่อข้อความ
✅ 5,000 ข้อความ
✅ 2 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 1 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
Pro
3,700 บาท
0.37 บาทต่อข้อความ
✅ 10,000 ข้อความ
✅ 3 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 1 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
ยอดนิยม!
Business
10,500 บาท
0.35 บาทต่อข้อความ
✅ 30,000 ข้อความ
✅ 4 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 2 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
Business Pro
16,500 บาท
0.33 บาทต่อข้อความ
✅ 50,000 ข้อความ
✅ 5 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 2 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
ยอดนิยม!
Business Suite
46,500 บาท
0.31 บาทต่อข้อความ
✅ 150,000 ข้อความ
✅ 6 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 3 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
Corporate
90,000 บาท
0.3 บาทต่อข้อความ
✅ 300,000 ข้อความ
✅ 7 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 4 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
ยอดนิยม!
Corporate Pro
145,000 บาท
0.29 บาทต่อข้อความ
✅ 500,000 ข้อความ
✅ 8 Sender Name?
✅ อายุการใช้งาน 4 ปี
✅ คืนเครดิต เมื่อส่งไม่ถึงปลายทาง
✅ API สำหรับเชื่อมต่อ
✅ API สำหรับส่งและยืนยัน OTP
✅ SMS Tracking รู้ทันทีเมื่อปลายทางคลิกลิงค์
สั่งซื้อ
ยอดนิยม!